Money

Bitcoin Is Wisdom From An Ancient Civilization


Đây là bài xã luận của Leon Wankum, một trong những sinh viên kinh tế tài chính đầu tiên viết luận văn về Bitcoin vào năm 2015.

Khi tôi đi bộ qua tàn tích của Machu Picchu, một thành lũy của người Inca được xây dựng trên đỉnh dãy núi Andes ở Peru và có niên đại vào khoảng năm 1450, tôi nhìn thấy dấu tích tráng lệ của các tòa nhà và công trình kiến ​​trúc được xây dựng bởi một nền văn minh đã lâu đời. Cho đến ngày nay, chúng ta không thể giải thích cách người Inca xây dựng nó hoặc mục đích sử dụng chính xác của nó. Các nhà sử học biết rằng người Inca đã sử dụng Machu Picchu như một địa điểm linh thiêng để giam giữ khoảng 700 thầy tế lễ cấp cao. Một nơi chứa đầy những bí ẩn ma thuật, Machu Picchu được biết đến với những bức tường tro phức tạp kết hợp những tảng đá khổng lồ với nhau mà không cần vữa và những tòa nhà có sự liên kết thiên văn.

Source link

kignews

Kig News: Update the world's latest breaking news online of the day, breaking news, politics, society today, international mainstream news .Updated news 24/7: Entertainment, Sports...at the World everyday world. Hot news, images, video clips that are updated quickly and reliably

Related Articles

Back to top button